Marilleva - AvalancheRiskSnowFest 2023

NAPOMENA:Molimo Vas da prilikom prijave koristite sve slovne znakove (ć,č,š,ž,đ), u suprotnom će svi dalji dokumenti (akreditacija i sertifikat) biti izdati u formi u kojoj je prvobitno unešeno.

Popunjena registraciona prijava podrazumeva predrezervaciju koja je validna 5 radnih dana. Za potvrdu rezervacije neophodno je u navedenom roku izvršiti uplatu po izdatom predračunu, u suptrotnom se rezervacija stornira.


Muški
Ženski

* ulica, grad, država

* Broj unesite u sledećoj formi, bez razmaka: (primer) 38164333222

* Ponovo unesite broj radi provere

(pitanje se odnosi na posedovanje \"belog kartona\" koji dobijate u MUP-u prilikom prijave boravka, a u cilju izrade medjunarodnog zdravstvenog osiguranja)

Da
Ne
Imam državljanstvo države na čijoj teritoriji trenutno živim

Snowboard
Skije
Pešak

Soptsveni
Organizovano   17625 RSD

Doplata za prijave nakon 15.09.2023.  2350 RSD

Detaljnije o cenama http://arsf.rs/snow-fest-madonna/; umanjenja se odnose na sledeće starosne kategorije: JUNIOR (rođeni nakon 30/04/2006) / DECA (rođeni nakon 30/04/2014) **ukoliko skijaju u pr

08-15.01.2023. odrasli:  43357 RSD
08-15.01.2023. junior:  37482 RSD
08-15.01.2023. child:  23970 RSD

Detaljnije o cenama http://arsf.rs/snow-fest-madonna/

Četvorokrevetni studio
Četvorokrevetni studio koristi 3 osobe:  7637 RSD
Četvorokrevetni apartman
Četvorokrevetni apartman koristi 3 osobe:  7637 RSD
Petokrevetni apartman
Petokrevetni apartman koristi 4 osobe:  5875 RSD

Organizovan prevoz autobusom će se sprovesti sa min 40 putnika, u suprotnom se otkazuje.

ne, putujem sopstvenim prevozom
da, želim da putujem autobusom  17037 RSD

Osiguranje se izrađuje na period od 8 dana (08-15.01.2023.)

da  3055 RSD
ne

Snowboard
Skije
Pešak  -18800 RSD

Želim ski pas za Campiglio Dolomiti di Brenta (150km staza):  5875 RSD
Ne želim prošireni ski pas

Navedite osobe sa kojime putujete (prezime, ime, telefon, email). Za decu navedite i datum rodjenja.

Pod plaćanjem kao fizičko lice podrazumeva se da sami za sebe snosite troškove te će predračun biti izdat na vaše ime. Ukoliko troškove pokriva pravno lice, odredjena kompanija (farmaceutska kuća), potrebno je u sledećem koraku agenciji dostaviti podatke pravnog lica kako bi pripremili svu neophodnu dokumentaciju za dalje korake (predračun, ugovor i slično).

Plaćanje iz Srbije (DPP)
Plaćanje iz inostranstva (IPP)

Fizičko lice
Pravno lice

Ukoliko nemate sve neophodne podatke o pokrovitelju, molimo vas da u roku od 24h obavestite agenciju o podacima koji nedostaju i to isključivo putem mejla congresses@bonvoyage.co.rs

DA
NE

Da bi poslali zahtev morate obavezno čekirati sledeće uslove

Saglasan sam da mi dalja obaveštenja stižu putem email / sms.
Slažem se sa opštim uslovima putovanja agencije Bon Voyage i Yuta.