Da li ću dobiti potvrdu o zavedenoj uplati?

 In

Status rezervacije i iznos izvršenih uplata se ažurira 1-2 puta mesecno o čemu vas agencija obaveštava putem email-a.
Nakon izvršene uplate svoj primerak uplatnice čuvajte kao dokaz do kraja putovanja.