Da li mogu da se prijavim sam/a a da budem raspoređen u sobu sa nekim iz grupe?

 In

Ukoliko vas nema dovoljno da popunite sobu a da biste izbegli visoke troškove plaćanja praznih kreveta, postoji mogućnost da vas mi uparimo sa nekim iz ekipe. Prilikom formiranja mix soba se trudimo da uparimo putnike sličnih afiniteta, polne i godišne strukture.
Ako imate neke specifične napomene koje ne bi dolazile u obzir prilikom uklapanja molimo vas da nam ih navedete prilikom prijave u polju NAPOMENE.