FAQ

Često postavljana pitanja

Da li mogu da se prijavim sam/a a da budem raspoređen u sobu sa nekim iz grupe?

Ukoliko vas nema dovoljno da popunite sobu a da biste izbegli visoke troškove plaćanja praznih kreveta, postoji mogućnost da vas mi uparimo sa nekim iz ekipe. Prilikom formiranja mix soba se trudimo da uparimo putnike sličnih afiniteta, polne i godišne strukture.
Ako imate neke specifične napomene koje ne bi dolazile u obzir prilikom uklapanja molimo vas da nam ih navedete prilikom prijave u polju NAPOMENE.

Da li ću dobiti potvrdu o zavedenoj uplati?

Status rezervacije i iznos izvršenih uplata se ažurira 1-2 puta mesecno o čemu vas agencija obaveštava putem email-a.
Nakon izvršene uplate svoj primerak uplatnice čuvajte kao dokaz do kraja putovanja.

Kako potvrditi prijavu nakon izvršene online registracije?

Korak 1– izvršite uplatu u visini od 50€ u roku od 3 radna dana, kao i sve datumom predviđene (zaostale) rate a po instrukcijama navedenim na sledećem linku: https://arsf.rs/snow-fest/#instrukcije-za-placanje

Korak 2– Potvrdu o putovanju, prvi dokumet iz priloga, odštampate, potpišete na navedenom mestu i dostavite u kancelariju turisticke agencije BON VOYAGE, svakim radnim danom 08-16h ili pošaljite poštom / skeniranu mejlom na adresu: T.A. BON VOYAGE Železnička 40, 21000 Novi Sad / ride@arsf.rs

Ukupan iznos rezervacije mora biti uplacen najkasnije 25 dana pre pocetka usluge.
Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti (detaljnije u ugovoru).

 

Wake up.

kick ass.
repeat.