Marilleva - 06-13.01.2024 Hotel Raveli Sporting

NAPOMENA 1 :
Možete izvršiti individualnu ili grupnu prijavu.

1. Indivudualna: svaki putnik za sebe da popuni prijavu, dobija svoj ugovor i plaća za sebe sve rate

2. Grupna: potrebno je da svi elementi za svakog putnika budu isti (prevoz, osiguranje, tip ski pass-a), jer aplikacija multiplicira "jednu" prijavu. Takođe je neophodno da nosioc prijave vrši uplatu u ime svih ostalih koji se nalaze na prijavi i to na jednoj uplatnici za svaku ratu. 3. Grupna porodična: Za slučaj prijave porodice, ako su u pitanju različite kategorije, neophodno je da za svaku osobu izvršite jednu prijavu. Alternativa tome je da izvršite prijavu odrasle osobe i navedete broj osoba i da nam u mejlu napomenete da je potrebno izvršiti korekciju cene spram godišta dece.

NAPOMENA 2 : Molimo Vas da prilikom prijave koristite sve slovne znakove (č,ć,š,ž,đ‘), u suprotnom će svi dalji dokumenti (akreditacija i sertifikat) biti izdati u formi u kojoj je prvobitno unešeno.

NAPOMENA 3 : Popunjena registraciona prijava podrazumeva predrezervaciju koja je validna 3 dana. Za potvrdu rezervacije neophodno je u navedenom roku izvršiti uplatu po izdatom predračunu, u suptrotnom se rezervacija stornira. Da bi popusti bili aktivni potrebno je da se prati definisana dinamika plaćanja.

Muški
Ženski

* ulica, grad, država

* Broj unesite u sledećoj formi, bez razmaka: (primer) 38164333222

* Ponovo unesite broj radi provere

06-13.01.2024. (hotel Raveli Sporting)

Doplata za prijave nakon 15.09.2023.  4700 RSD

Detaljnije o cenama http://arsf.rs/snow-fest-madonna/

dvokrevetna - rasprodato / lista čekanja  101873 RSD
trokrevetna odrasli 1. i 2. krevet - rasprodato / lista čekanja   107042.5 RSD
trokrevetna odrasli 3. krevet - rasprodato / lista čekanja   85540 RSD
trokrevetna za dete 30/04/2015 3. krevet - - rasprodato / lista čekanja   30902 RSD
trokrevetna za dete 30/04/2007 3. krevet - - rasprodato / lista čekanja   62980 RSD
family četvorokreventa - - rasprodato / lista čekanja   109275 RSD
family četvorokreventa za dete 30/04/2015 3. i 4. krevet - - rasprodato / lista čekanja   31607 RSD
family četvorokreventa za dete 30/04/2007 3. i 4. krevet - - rasprodato / lista čekanja   65212 RSD
standard četvorokrevetna 1. i 2. odrasla osoba - - rasprodato / lista čekanja   128545 RSD
standard četvorokrevetna 3. i 4. odrasla osoba - - rasprodato / lista čekanja   104222 RSD
standard četvorokreventa za dete 30/04/2015 3. i 4. krevet - - rasprodato / lista čekanja   38892 RSD
standard četvorokreventa za dete 30/04/2007 3. i 4. krevet - - rasprodato / lista čekanja   76257 RSD

Organizovan prevoz autobusom će se sprovesti sa min 40 putnika, dok je za kombi minimum 6, u suprotnom se otkazuje ili će se cena korigovati.

ne, putujem sopstvenim prevozom
da, želim da putujem autobusom  17037 RSD
želim da putujem kombijem  25850 RSD

Snowboard
Skije
Pešak  -18800 RSD

Ove usluge samo najavljujete preko nas, naplata se vrši na licu mesta. Detaljnije o cenama http://arsf.rs/snow-fest-madonna/

neće nam trebati časovi
grupna ski školica vrtić srpski 300€
grupna ski školica engleski 128€
individualni časovi 43€/1

Želim ski pas za Campiglio Dolomiti di Brenta (150km staza):  6462.5 RSD
Ne želim prošireni ski pas

Navedite osobe sa kojime putujete (prezime, ime, telefon, email). Za decu navedite i datum rodjenja.

Pod plaćanjem kao fizičko lice podrazumeva se da sami za sebe snosite troškove te će predračun biti izdat na vaše ime. Ukoliko troškove pokriva pravno lice, odredjena kompanija (farmaceutska kuća), potrebno je u sledećem koraku agenciji dostaviti podatke pravnog lica kako bi pripremili svu neophodnu dokumentaciju za dalje korake (predračun, ugovor i slično).

Plaćanje iz Srbije (DPP)
Plaćanje iz inostranstva (IPP)

Fizičko lice
Pravno lice

Ukoliko nemate sve neophodne podatke o pokrovitelju, molimo vas da u roku od 24h obavestite agenciju o podacima koji nedostaju i to isključivo putem mejla congresses@bonvoyage.co.rs

DA
NE

Da bi poslali zahtev morate obavezno čekirati sledeće uslove

Saglasan sam da mi dalja obaveštenja stižu putem email / sms.
Slažem se sa opštim uslovima putovanja agencije Bon Voyage i Yuta.